• daiviettree.com
  • daiviettree.com
  • daiviettree.com
  • daiviettree.com

Tưới nước tự động 2

  • Tưới nước tự động 2
  • Mã sản phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ 0937.999.315
  • Chiều Cao:
  • Đường kính gốc:
  • Khoảng cách trồng:

Đặt hàng

Vui lòng nhập thông tin đặt hàng

STT/ No Hạng mục Quy cách Đơn vị tính Khối lượng theo hợp đồng Ghi chú / Note
Chiều cao / High (m) Đk gốc / Dia (cm) Khoảng cách trồng / Space (m) Số lượng / Qty Đơn giá / Price (VND) Thành tiền / Amount (VND)
1